Brugervenlige veje for kørestolsbrugere

Profilbillede
dato

Sabro har gennem den seneste tid fået renoveret veje og fortove, men ikke alle steder er det særligt brugervenligt for kørestolsbrugere.
Måske er det en forglemmelse fra kommunens side, eller også er det en fatal fejl.

Ved T-krydset fra Sabro Kirkevej til Sabro Skolevej er der en fin op- og nedkørsel til fortovet.
Det er der bare ikke på den side, hvor Sabro Lokalcenter ligger.

Netop her kommer der naturligvis mange kørestolsbrugere, som har meget besvær med at forcere den høje fortovskant.
Det har kørestolsbrugere beklaget sig noget over. Det ligner en typisk Århushistorie.

Ovenstående er sendt til rådmand Bünyamin Simsek i et tidligere svar om indsatsen i oplandsbyerne skrev:

"Vi vil oplandet, som byen Aarhus, derfor glæder det mig at det bemærkes og vi fortsat med engagerede lokale kræfter kommer i mål med at styrke Sabro. Behovet er stort på flere områder, fra lyskryds til idrætsfaciliteter".

Nu afventes et svar fra rådmanden.

Kilde: Redaktionen