Pædagog eller Socialrådgiver søges til privat socialpædagogisk opholdssted for unge

Profilbillede
dato

Vi søger en uddannet pædagog, socialrådgiver eller med beslægtet uddannelse, helst med erfaring fra lignende arbejde, til et privat socialpædagogisk opholdssted for unge i aldersgruppen 12 år - 18 år til en fast stilling med 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 01 aug.24 - Tiltrædelse: hurtigst muligt

Ansøgning: med relevante papirer og CV sendes pr. mail til: jd@fondenbakkegaarden.dk

Yderligere oplysninger: telefonisk til: Afdelingsleder, Jesper Damgaard 61 71 18 61 

Arbejdstid: Du må påregne arbejdstider fordelt på eftermiddage-aften og døgn, i både hverdage og weekender.

Løn: Er til forhandling og efter konkret erfaring, kompetencer og kvalifikationer

Organisationen: Opholdsstedet Markusminde ligger i Sabro, Favrskov kommune og er en afdeling under Fonden Bakkegården, der driver 7 forskellige opholdssteder i Århus, Favrskov og Randers området. Vi er i alt omkring 65 fastansatte, suppleret med en række faste og løse vikarer.

Du kan læse meget mere om os, på vores hjemmeside: www.fondenbakkegaarden.dk

Målgruppen: Vores målgruppe er 4 - 6 unge i alderen 12 – 18 og op til (25 år) år med fx nedenstående udfordringer og vanskeligheder:

 • Sociale tilpasningsvanskeligheder - anti- og/eller dyssocial adfærd
 • Massivt omsorgssvigt, opvækstbetingede manglende strukturer og rammer
 • Indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld kontinuitet i skolegang
 • Udredte og ikke udredte psykiatriske problematikker, som fx ADHD, ADD, Autisme med videre.
 • Verbalt og fysisk udadreagerende adfærd
 • Personligheds- og tilknytningsforstyrrelser
 • Unge med svag begavelse eller lav IQ
 • Unge med et mildt til aftagende misbrug
 • Unge med domsanbringelse eller ungdomssanktion fase 2 og 3 

Arbejdspladsen: Vi er 6 - 7 fastansatte, uddannede pædagoger der arbejder både tæt sammen og individuelt målrettet og udviklingsorienteret med et højt fagligt kompetence- og dokumentationsniveau.

I den pædagogiske dagligdag arbejder vi for, at skabe gode omsorgsfyldte nære relationer til de unge i et anerkendende, inkluderende og rummeligt pædagogisk miljø. Arbejdet er baseret på samvær, samtale og samarbejde med tydelige, fagligt kompetente og nærværende pædagoger, der sætter overskuelige strukturer og rammer såvel fælles, som individuelt differentierede.

Værdierne i det pædagogiske arbejde er baserede på: Relation - kognition - struktur og mentalisering, samt en helheds- og ressourceorienteret indsats. Vi søger gennem disse pædagogiske tilgange, at skabe rum, retning og udviklingsmuligheder for de unge, med henblik på, at fremme deres evne til, at tage ansvar for sig selv og deres personlige og sociale udvikling.

Arbejdet udføres primært gennem relationen mellem pædagogen og den / de unge, ved brug af fx motiverende og stimulerende udviklingssamtaler, med en høj grad af aktiv inddragelse og ansvarliggørelse af den unge selv i forhold til personlige mål og delmål. Arbejdet foregår ligeledes i forhold til det sociale- og aktivitetsbaserede samvær der foregår i mange former og på mange forskellige og differencierede niveauer.

Vi har også et tæt koordineret samarbejde med de forskellige aktører i den unges netværk, fx sagsbehandlerne og forældrene, samt en række relevante og tilknyttede fagpersoner fx skole- og uddannelses institutioner, misbrugsbehandlere, psykologer, psykiatrien, læger, tandlæger, fritidsaktiviteter m.v.

Vi kan tilbyde dig:

 • en travl, udviklingsorienteret og fagligt kompetent arbejdsplads 
 • en dybt engageret personalegruppe
 • løbende supervision med vores psykolog, samt hyppig ledelsesmæssig coaching
 • en høj grad af medarbejderinddragelse, samt et fagligt- og personligt udviklingsrum
 • løbende kursus- og kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne min. 3 - 4 årligt
 • nogle unge i basal trivsel og motiverede for samarbejde

Vi forventer af dig, at du:

 • er uddannet pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse
 • er fagligt kompetent og har relevant erfaring fra lignende jobs
 • har gode evner for både verbal- og skriftlig faglig formidling og dokumentation 
 • er i stand til at modtage og give konstruktiv kritik til både unge og kolleger
 • er i stand til at samarbejde og reflekterer over dig selv og din praksis
 • har et afklaret menneskesyn og du kan arbejde både selvstændigt og kollektivt koordineret

Kørekort: B (Almindelig bil)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Markusminde, Markusvej, 8471 Sabro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6066489

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet