Vi søger nogle vikarer til 7 forskellige socialpædagogiske opholdssteder for unge i Aarhus, Favrskov og Randers kommuner

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger flere vikarer gerne med uddannelse som pædagog, eller måske personer med pædagogisk eller socialrådgiver erfaring bag sig fra lignende jobs, til vores organisation der omfatter 7 forskellige private socialpædagogiske opholdssteder for unge i aldersgruppen 12 år - 34 år 

Ansøgningsfrist: onsdag 01.05. 2024 - Tiltrædelse: hurtigst muligt

Ansøgning: med relevante papirer og CV sendes pr. mail til: jd@fondenbakkegaarden.dk

Yderligere oplysninger: telefonisk til: Afdelingsleder, Jesper Damgaard 61 71 18 61 

Arbejdstid: Du må påregne arbejdstider fordelt på eftermiddage-aften og døgn, i både hverdage og weekender.

Løn: Er til forhandling og efter konkret erfaring, kompetencer og kvalifikationer

Organisationen: Fonden Bakkegården driver 7 forskellige opholdssteder i Århus, Favrskov og Randers området. Vi er i alt omkring 55 - 60 fastansatte, suppleret med en række faste og løse vikarer.

Du kan læse meget mere om de forskellige afdelinger og om os, på vores hjemmeside: www.fondenbakkegaarden.dk

Målgruppene: Vores forskellige målgrupper er unge i alderen 12 – 34 år med fx nedenstående udfordringer og vanskeligheder:

 • Sociale tilpasningsvanskeligheder - anti- og/eller dyssocial adfærd
 • Massivt omsorgssvigt, opvækstbetingede manglende strukturer og rammer
 • Indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld kontinuitet i skolegang
 • Udredte og ikke udredte psykiatriske problematikker, som fx ADHD, ADD, Autisme med videre.
 • Verbalt og fysisk udadreagerende adfærd
 • Personligheds- og tilknytningsforstyrrelser
 • Unge med svag begavelse eller lav IQ
 • Unge med et mildt til aftagende misbrug
 • Unge med domsanbringelse eller ungdomssanktion fase 2 og 3 

Arbejdspladserne: Hver afdeling har typisk mellem 5 - 7 fastansatte, uddannede pædagoger der sammen med en afdelingsleder arbejder både tæt sammen og individuelt målrettet og udviklingsorienteret med et højt fagligt kompetence- og dokumentationsniveau.

I den pædagogiske dagligdag arbejder vi for, at skabe gode omsorgsfyldte nære relationer til de unge i et anerkendende, inkluderende og rummeligt pædagogisk miljø. Arbejdet er baseret på samvær, samtale og samarbejde med tydelige, fagligt kompetente og nærværende pædagoger, der sætter overskuelige strukturer og rammer såvel fælles, som individuelt differentierede.

Værdierne i det pædagogiske arbejde er baserede på: Relation - kognition - struktur og mentalisering, samt en helheds- og ressourceorienteret indsats. Vi søger gennem disse pædagogiske tilgange, at skabe rum, retning og udviklingsmuligheder for de unge, med henblik på, at fremme deres evne til, at tage ansvar for sig selv og deres personlige og sociale udvikling.

Arbejdet udføres primært gennem relationen mellem pædagogen og den / de unge, ved brug af fx motiverende og stimulerende udviklingssamtaler, med en høj grad af aktiv inddragelse og ansvarliggørelse af den unge selv, i forhold til personlige mål og delmål. Arbejdet foregår ligeledes i forhold til det sociale- og aktivitetsbaserede samvær der foregår i mange former på mange forskellige og differencierede niveauer.

Vi har også et tæt koordineret samarbejde med de forskellige aktører i den unges netværk, fx sagsbehandlerne og forældrene, samt en lang række af forskellige relevante og tilknyttede fagpersoner fx skole- og uddannelses institutioner, misbrugsbehandlere, psykologer, psykiatrien, læger, tandlæger, fritidsaktiviteter m.v.

Vi kan tilbyde dig:

 • en travl, udviklingsorienteret og faglig kompetent arbejdsplads 
 • en dybt engageret personalegruppe
 • løbende supervision og ledelsesmæssig coaching
 • en høj grad af medarbejderinddragelse, samt et fagligt og personligt udviklingsrum
 • løbende kursus- og kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne
 • nogle unge i basal trivsel og motiverede for samarbejde og udvikling

Vi forventer af dig, at du:

 • er uddannet pædagog, socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • er fagligt kompetent og har relevant erfaring fra lignende jobs
 • har gode evner for både verbal og skriftlig faglig formidling og dokumentation 
 • er i stand til at modtage og give konstruktiv kritik til både unge og kolleger
 • er i stand til at samarbejde og reflekterer over dig selv og din praksis
 • har et afklaret menneskesyn og du kan arbejde både ansvarligt, selvstændigt og kollektivt koordineret

Kørekort: B (Almindelig bil)

Vi afholder ansættelsessamtaler d. 7 maj for egnede ansøgere

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Markusminde, Markusvej, 8471 Sabro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032136

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet