Grønne pukler

Profilbillede
dato

De rødprikkede, mariehønsene, pukkelbump på vejene i Sabro har skabt stor debat.

Nu har Sabro også fået en grøn mutation, og de har ikke skabt den store opmærksomhed, men derimod undren.
Således er der lavet pukler på de grønne områder langs stien mellem Vistoftvej og Sabro Skovvej.

De omliggende græsarealer er blevet til vild natur, og bliver kun trimmet af en slåmaskine langs kanterne. 


Foto: de grønne "pukler" i Sabro

VORES Sabro har også undret sig lidt, men fundet forklaringen i BYNATUR I AARHUS Vejledning og eksempler.

Dette hæfte indledes blandt andet med:

"Dette hæfte er udarbejdet som inspiration og praktisk vejledning til, hvordan vi kan øge biodiversiteten i bynaturen, så vi opnår et gavnligt samspil mellem biologi, naturoplevelser og funktioner til gavn for naturen og til glæde for vi mennesker"

Og et citat fra budgetforliget 2019:

"Forligskredsen ønsker, at Teknik og Miljø og øvrige magistratsafdelinger arbejder videre med at skabe større biodiversitet i parker, anlæg, rabatter, i områder ved ældrecentre med videre. Det kan ske ved at undlade græsklipning i udvalgte områder, ved såning af engblanding og lignende, i det omfang det kan realiseres inden for de givne økonomiske rammer (...)"

Om kommunikationen til borgerne skrives der: 

"Ved kommunikation ud til borgerne, kan der med fordel være fokus på, at de opnår en læring omkring sammenhænge i naturen. Skriv ikke kun hvad der gøres og hvornår, men også hvilke dyr det gavner og hvorfor. Sæt skilte op der beskriver hvad der skal ske på området, hvornår og hvorfor. Sørg for at skiltene placeres på arealet, så flest mulig brugere ser dem. Borgere har oftest et stort ejerskab over deres lokalområder, og vil gerne have informationen når der skal ske ændringer. Ved større indsatser kan man vælge at benytte pressemeddelelser for at hjælpe til at budskabet kommer ud."

Den del er nok ikke nået til Sabro endnu. Videre står der i folderen

"Vild bynatur kan provokere nogle menneskers ordenssans. Derfor er det vigtigt med formidling, så vi kan forstå at det altså ikke er en spareøvelse, men noget der på sigt vil give overraskelser og naturoplevelser for alle. Særligt under etableringen kan udenforstående let tro at et område er forsømt. Når driften ændres eller et område omlægges, er det derfor altid en god ide at informere brugerne og borgerne i lokalområdet. Hvis projektet lægger op til det og der er bred opbakning i et lokalområde, kan man overgive ansvar med vedligehold, mod til gengæld at give medindflydelse på områdets udformning."

Det lyder som et spændende projekt, som altså kan følges på nærmeste hold i Sabro. Det bliver også interessant at se den vekslende flora alt efter årstiderne.

Læs hele folderen BYNATUR I AARHUS - Aarhus Kommune

Kilde: Redaktionen