Gymnastikafdelingen er udfordret

Profilbillede
dato

Sabro IFs gymnastikafdeling har netop afholdt generalforsamling. 
Normalt betyder det, at årets vinteraktiviteter er slut, og at der kan gøres status, men på grund af coronaen har dette år være problematisk og udfordrende.

Heldigvis har gymnastikafdelingen været fremsynet, og taget mange initiativer, selv om de fleste er kuldsejlet. Heldigvis bevarer formand Michaela Zamastil optimismen, og så i sin beretning på det positive ting, der var lykkedes.

Med stor indsat fra ledere, trænere og hjælpere, er det lykkedes at gennemføre flere hold udendørs, så man på den måde holder fast i medlemmerne. Vores Sabro har præsenteret alle holdene. 

Og der har også været plads til nyskabelse. Der er oprettet ITF Taekwon-Do både for børn og voksne, med en gammel Sabrodreng, Allan Rosgaard, som træner. Det er i øvrigt kendetegnende, at unge med rødder i Sabro giver en bæredygtig, frivillig indsats.

I sin beretning, der blev gennemført on-line, rettede formanden også en tak til støtter og sponsorer:

"Det skal også nævnes, at vi har fået god finansiel støtte både fra Hovedforeningen til opstarten af Taekwon-Do og af Sabro IF´s Venner samt en legatpulje fra Toms Guldpulje, som har støttet vores familie gymnastik. Stort Tak for støtten!"

Formanden henviste til, at mange af de tiltag om blev nævnt i sidste års beretning er blevet realiseret i denne sæson, og man fortsat er for kritik og gode idéer fra vores medlemmer. Hun efterlyste et nyhedsbrev, som kunne beskrive nyheder i foreningen.

Formanden nævnte også, at man til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af social fællesskab og nærvær i hverdagen, måske kunne igangsætte andre aktiviteter som f.eks. banko, loppemarked, fællesspisninger, skak osv.

Og formanden havde også lidt ønsker til faciliteter i fremtiden, og sagde:

"Som en lille malurt i bægeret skal nævnes, at vi er ved at nå grænsen for, hvad som kan lade sig gøre at rumme i skolens gymnastiksale og Hytten. Hytten er super god til yoga, så alle andre hold under gymnastik finder sted i gymnastiksalene. Her kunne det være en omend langsigtet drøm, at udvide Sabro Hallen til gavn for alle afdelinger i Sabro IF og ikke mindst for Sabro og omegns borgere. Det kunne tænkes, at andre aktiviteter end idræt kunne foregå i en udbygget hal".

Det problem har man dog også set i det kommunale. Således skriver Bünyamin Simsek i et tidligere svar om indsatsen i oplandsbyerne:

"Vi vil oplandet som byen Aarhus, derfor glæder det mig at det bemærkes og vi fortsat med engagerede lokale kræfter kommer i mål med at styrke Sabro. Behovet er stort på flere områder, fra lyskryds til idrætsfaciliteter".

Nu er det altid et problem på en generalforsamling, når man kommer til valg. Men ikke i Sabro IF gymnastik.

Alle var villige til genvalg. Det borger for en velfungerende afdeling, og stærke kvinder i Sabro.

Således består bestyrelsen igen af:

Michaela Zamastil - bestyrelsesformand
Jane Adam Møller - næstformand
Tina Holmgaard Jensen - kasserer
Gitte Frandsen - bestyrelsesmedlem
Jannie S. Pedersen - bestyrelsesmedlem
Louise Preisel Thomassen - bestyrelsesmedlem
Helena Nielsen - bestyrelsesmedlem
Annette S. Mikkelsen - bestyrelsessuppleant

Kilde: Redaktionen