Ny barselsvikar i Fårup og Sabro Kirke

Profilbillede
dato

Fårup og Sabro Kirker får nu en ny barselsvikar, idet Unna-Pernille Gjøreup Jensen var ansat frem til juni.

Derfor får Fårup og Sabro Kirker ny barselsvikar, idet Anne Christine Benner og vikariere som sognepræst i Fårup og Sabro Pastorat.

Anne Christine Benner er 35 år gammel og bor i Viborg, hvor hun også er vokset op.

Som ung tog hun først til Århus og så København, hvor hun studerede teologi på Københavns Universitet.

Efter endte studier og pastoralseminarium blev hun i september 2015 ordineret i Ribe Domkirke til et barselsvikariat i landsognene Vorbasse og Skjoldbjerg.

Siden har Anne Christine virket som sognepræst halvandet år i Vesthimmerland og de sidste to år som vikar i Aarhus Nordre Provsti.
Nu er hun ansat i Fårup og Sabro sogne indtil d. 8. august.

Om sig selv skriver Anne Christine Benner:

"Det kan være svært, kort at sammenfatte det, man laver som sognepræst. For der er jo mange ting, der indgår i præstegerningen. Skal jeg alligevel sige noget om, hvad jeg i mine år som sognepræst indtil nu har lært og tænkt mest over, er det, at jeg er blevet endnu mere klar over både hvor særlig hver enkelt livshistorie er og samtidigt hvor meget vi er fælles om. Vi er fælles om at blive født, vi er fælles om at have brug for varme, mad, et hjem og mennesker, der står os nær. Vi er fælles om at kunne håbe og være bange. Vi er fælles om at kunne føle både glæde og smerte. Vi er fælles om en dag, vi ikke kender, at skulle bort herfra. Vi er fælles om sorgen, når vi mister dem, vi holder af."

Hun uddyber "I kristendommen tror vi også, at vi er fælles om at være Guds elskede børn. Det er for mig det største. Her kan vi hente livsmodet til at være til og tro på, at det, vi er fælles om, er stærkere end det, der adskiller og gør os bange. Det er den tro, der gør, at vi kan blive ved med at tro på fællesskabet og at ville hinanden, også når det er svært, eller vi føler os fremmede for hinanden."

Anne Christine har altid haft en særlig interesse for skønlitteraturen.

Udover glæden ved litteratur holder hun også meget af at færdes i naturen. Således glæder hu sig over at komme til Fårup og Sabro sogne i denne tid, hvor marker og skove bakker og bugter sig i al sin friske grønhed, har været en flot oplevelse.

Nu skal man ikke udlægge Anne Christine Benners prædiken, men hun talte en del om at være fælles.

Uden sammenhæng er der et fælles præg mellem sognepræst Mette Charlotte og Anne Christine.
De har begge et varmt og vindende smil, der gør en gudstjeneste til en rigtig glad oplevelse.

Kilde: Redaktionen