Glade børn i Sabro

Dagplejer Ulrikke sammen med sine børn og Dagtilbudsleder Helle Heikendorf
Profilbillede
Allan Søndergaard

Mon ikke alle kender synet af dagplejere, der kommer med barnevogn og en skøn flok børn i ”snor”. 

Det er så livsbekræftende at se de glade børn og glade dagplejere. De udfylder en helt unik og ofte anonym grundpille i børns første dannelse og livserfaring. Sabro har 7 af disse grundpiller. Bortset fra at møde dem på hyggetur i området, har de også et samlingssted, Sabro Legestue.

Sabro Legestue har egentlig en lang historie bag sig.

I 70'erne var der aktive dagplejemødre, der tog initiativ til at oprette Sabro Legestuen som et slags kooperativt værested for små børn, vist nok efter en amerikansk model. En af ildsjælene dengang var Hanne Gregersen, der fostrede ideen og startede op den 1. September 1974. 

Senere tog Edith Ærenlund Pedersen over, og stedet var i mange år et stort aktiv i Sabro. Dengang var børneinstitutioner ikke lige almindelige i Sabro. Herefter var der skiftende ledere, altid med højst én ansat, indtil Sabro kooperative legestue ophørte 31. August 2008. Herefter har Sabro Legestue levet et stille liv.


Foto: Legestuen i Sabro

Men der er stadig liv, fortæller Dagtilbudsleder Helle Heikendorf, Sabro Dagtilbud.

Hun fortæller her om Sabro legestues videre liv:

"Legestuen startede op som en kommunal legestue med en åbningstid fra 9-13. Tre dage om ugen hvor hjemmegående forældre kunne komme og være med deres børn. Alle forældre betalte for ydelsen og man havde udover betalingen èn arbejdsdag om måneden".

På et tidspunkt, vist nok i 90erne, fik den kommunale dagpleje lov til at bruge bygninger de to dage om ugen, hvor de var tomme - nemlig mandag og fredag.

I 2007 ebbede det ud med den kommunale legestue og der var nu ledigt tre dage om ugen. Omkring år 2008 overgik bygningerne fra kulturforvaltningen til børn og unge dvs. Sabro dagpleje. Vi har den dag idag stadigt huset og bruger det flittigt.

Antallet af kommunale dagplejere har været faldende de sidste 15 år og i dag er vi 7 dygtige dagplejere i Sabro dagpleje, som er en del af Sabro dagtilbud.

Hver onsdag og fredag er der heldagslegestue.

Her møder henholdsvis tre og fire dagplejere ind meget tidligt og modtager børnene i legestuen , hvor de opholder sig hele dagen.

Det er de dage hvor børnene øver sig i at være i større gruppe og hvor det er mulighed for leg med andre børn end dem de er sammen med i hverdagen. 


Foto: Små glade børn på besøg ved brugsen på dagplejedag

Ud over disse dage bruger dagplejen også lokalerne og legepladsen til andre aktiviteter. For eksempel har vi lavet små højbede, hvor børn og voksne sammen dyrker forskellige grønsager og frugter. De taler om hvilke insekter der kommer og lugter til frugterne, hvordan de vokser, hvad de smager af og meget mere.

Der bliver også lavet mange forskellige kreative projekter både på og udenfor legestuedagen.

Vores dagpleje er til gymnastik på skolen hver tirsdag formiddag i hele vinter halvåret og før coronaen havde vi desuden en aftale med lokalcentret om at synge og lave sanglege hver 14. dag.

Dagplejen i Sabro arbejder med den styrkede læreplan hver dag som regeringen forskriver og det er dygtige personaler der tager deres opgave meget seriøs. Dagplejerne går ofte ture i nærmiljøet for at styrke børnenes udholdenhed og motorik og indimellem tager de på tur med dagtilbuddets minibus.

Der har for eksempel været en troldejagt, hvor de kørte fra trold til trold i Østjylland.

Den 2. onsdag i maj holder vi dagplejedag og her går alle gennem byen med pyntede barnevogne. Til Skt. Hans, til hjerteløb, og til De Små Synger-dagen mødes dagplejen desuden med resten af dagtilbuddet.

Det lønner sig med et "hej" og et smil, næste gang du ser en dagplejer med en flok glade børn - Du får med garanti et stort smil og et glad hej retur.

Kilde: Redaktionen